E-Klubi

Mis on Peterburi Eesti ettevõtjate klubi?

Peterburi Eesti ettevõtjate klubi on Peterburis tegutsevaid Eestist pärit ettevõtjaid ühendav klubi.

Kui kaua on E-Klubi tegutsenud?

Peterburi Eesti ettevõtjate klubi alustas oma tegevust 1997. aastal, kui Eesti Vabariigi peakonsul Märt Piiskop leidis, et võiks kokku kutsuda ühenduse, mis aitaks Eestist pärit ettevõtjaid Peterburi turul. Aastaid juhatas klubi tegevust Eesti ettevõtja Raivo Kukk.
Vahepeal klubitegevus veidi soikus, kuid uuesti puhus sellele elu sisse peakonsul Andre Pung.
Kuna Eesti kogus maailmas tuntust e-riigina, tegi Andre Pung ettepaneku ristida klubi „E-klubiks“. Nii sai klubi omale nime ja Andrest ristiisa.
Pärast klubitegevusele uue elu sisse puhumist on klubi töötanud aktiivselt koostöös Eesti Vabariigi konsulaadiga Sankt-Peterburgis.

E-Klubi tegevusest

Klubiliikmete kokkusaamise aeg on olnud muutumatu alates 1997. aastast – kokku saame iga kuu teisel teisipäeval kell 19.00. Kokkusaamise koht muutub ja sellest teavitatakse klubiliikmeid alati e-posti teel ja pannakse üles info ka kodulehele rubriiki Uudised/Teated. Tavaliselt on klubiüritustel kohal ka konsulaadi esindajad. Samuti on konsulaat aidanud palju Eesti ettevõtjaid Peterburis.
Klubi idee on jagada omavahel kogemusi ja teadmisi ning anda neid edasi noorematele.

Mida klubitegevus on meile, Eesti ettevõtjatele Peterburis, andnud?

Klubitegevuse seni suurimaks saavutuseks on olnud Venemaal tegutsevatele Eesti ettevõtjatele Narva piiripunktis piiriületuse eelisjärjekord Siseministeeriumi tasandil.
Osalemine Peterburi Jaani kiriku taasavamisel.

Klubi kontakttelefonid

Meile võib kirjutada

8 + 11 =